Support Webhotell

Vanliga frågor

Vanliga frågor och svar om webbhotell

Redigera din website i kontrollpanelen och klicka i följande.

 • SSL Support
 • Lets Encrypt Support
 • Välj File Manager från top menu i kontrollpanelen
 • Gå till er website /home/ [ERT-KONTO-NAME] / web / [ER-WEBSITE] / public_html /
 • Om filen inte existerar välj “NEW FILE” och skapa filen .htaccess

Redigera .htaccess filen i er website

RewriteEngine on
 # force ssl
RewriteCond     %{SERVER_PORT} ^80$
RewriteRule     ^(.*)$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [L,R]

Redigera .httaccess filen i er website

# remove www
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]

Redigera .htacess filen i er website

# Rewrite all
RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)$ http://[DEN-NYA-WEBSIDAN][R=301]

Välj Apps i kontrollpanelen.

Och installera det ni behöver

WordPress genererar en .htaccess fil i er website.

Om ni redigerar .htaccess filen så måste WordPress informationen vara sist i .htaccess filen.

Exempel: ( Bold = WordPress )

RewriteEngine on
   RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
   RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [R=301,L]
   RewriteCond %{HTTPS} !=on
   RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]
# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress

För att ladda upp och ner filer med FTP använd följande.

 • Protokoll: FTP
 • Adress: webpanel.consolido.se
 • Kryptering: TLS/SSL Explicit encryption
 • Port: 21

För att redigera och ladda ner och upp filer kan du använda filhanteraren i kontrollpanelen.

I kontrollpanelen hittar du den under File Manager på top menu

 • Redigera wp-config.php filen i er webroot
 • Placera följande nedanför raden med table_prefix  (viktigt med ordning i wp-config.php)
/*
 * Handle multi domain into single instance of wordpress installation
 */
define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
define('WP_HOME', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
 

Kontakta vår support med dom namnen ni behöver i ert cert så lägger vi till dom.