Support Distansarbetsplats

Vanliga frågor

Frågor och svar angående  fjärrskrivbord

Så här kan ni spara ner en genväg på ert Skrivbord/Desktop för er fjärranslutning

(Detta gjort med Microsoft Edge, andra webläsare kan se annorlunda ut)

Logga in på http://mindesktop.se
Med er epostadress och lösenord.

Klicka på ert fjärskrivbord.

Välj Spara som/Save as, och välj er Desktop/Skrivbord.

Välj ett namn som ni lätt kommer ihåg för er genväg.

Om ni redan har en genväg där, markera den för att ersätta med den nya.

Välj Ja/Yes för att skriva över.

 

Nu skall genvägen till ert fjärrskrivbord fungera.

Tips!
Ni kan även använda er av en vanlig webläsare för att logga in direkt på ert fjärrskrivbord.
Alltså surfa in på ert fjärrskrivbord.
Det kan vara bra om man inte har tillgång till en egen dator eller likn.
Då loggar ni in på http://web.mindesktop.se
Med er epostadress och lösenord.

För att ändra passerord på ert fjärrskrivbord måste ni använda följande tangenter.
Då får ni möjlighet att ändra passerord på ert fjärrskrivbord.
 
Ctrl - Alt - End
 
Control + Alt + End
 
(Control-Alt-Delete är på er lokala PC, och Control-Alt-End på fjärrskrivbordet.)

Snabbkommandon för fjärrskrivbordstjänster

Nedan följer en lista över genvägar för fjärrskrivbordstjänster.

Saknade tangenter:

Många kompakta tangentbord innehåller inte några av dessa tangenter.

Till exempel har många bärbara datorer inte en dedikerad BREAK-tangent.

Men de har vanligtvis kortkommandon som ersätter dedikerade tangenter.

 Dessa tangentbyten anges av tillverkaren av tangentbordet, så det kan hända att du måste titta på tangentinformation i dokumentationen från tangentbordet eller din bärbara datortillverkare.

Det finns två möjliga genvägsknappkombinationer som du kan använda på en fjärransluten skrivbordsanslutning: standardkommandon i Windows, eller genvägsknapparna som ursprungligen designades för fjärrskrivbordet.

Du kan ställa in vilka genvägar du använder på den lokala och fjärranslutna maskinen via klienten för fjärrskrivbordskonfiguration (det vill säga dialogrutan som visas när du klickar på ikonen för fjärrskrivbordsanslutning ).

Därifrån klickar du på Visa alternativ (om du inte kan se alternativen) och sedan på fliken Lokala resurser .

 rullgardinsmenyn Använd Windows-tangentkombinationer har du tre alternativ:

På den här datorn

Standardknappkombinationerna fungerar endast på din lokala dator.  Du måste använda alternativa kombinationer på fjärrskrivbordet.

På fjärrdatorn

Standardknappkombinationerna fungerar bara på fjärrskrivbordet.Du måste använda alternativa kombinationer på den lokala maskinen. Observera att när du stänger av anslutningen till fjärrskrivbordet kommer din lokala maskin återigen att använda standardfönstret.

Endast när du använder hela skärmen

Standardknappkombinationerna fungerar på vilken maskin som helst som har det fulla skrivbordet.  funktionellt innebär det att standardknappskombinationerna fungerar för den lokala maskinen, om inte du har fönstret fjärrskrivbordsanslutning i helskärmsläge.

För mer användarinformation om fjärrskrivbordsanslutning, se Anslutning av fjärrskrivbord: vanliga frågor .

SnabbtangentBeskrivning

CTRL+ALT+HOME CTRL + ALT + HOME

Aktiverar anslutningsfältet .

 CTRL + ALT + BREAK eller en av dessa genvägar:

  • CTRL+ALT+PAUSECTRL + ALT + PAUSE

  • CTRL+ALT+PRTSCNCTRL + ALT + PrtScn

  • CTRL+ALT+FN+SCRLKCTRL + ALT + FN + ScrLk

Växlar klienten mellan helskärmsläge och fönsterläge.

Om dessa genvägar inte fungerar eller knapparna inte är tillgängliga kan du prova följande alternativ:

  • Press CTRL+ALT+HOME, TAB, TAB, TAB, TAB, TAB, ENTER. Tryck CTRL + ALT + HOME, TAB, TAB, TAB, TAB, TAB, ENTER. Detta aktiverar anslutningsfältet och trycker sedan på Återställ ned- knappen.

CTRL+ALT+END CTRL + ALT + END

Öppnar dialogrutan Windows Säkerhet för fjärrskrivbordssessionen (RD Session Host) (ger samma funktion som att trycka på CTRL + ALT + DEL på den lokala datorn).

Följande tabell beskriver de vanliga Windows-genvägsnycklarna och deras motsvarande fjärrkommandon som är olika. (Till exempel är Ctrl + Z generellt “Ångra” genväg på både standard Windows och Remote Desktop.)

Windows-genvägGenväg till fjärrskrivbordBeskrivning

ALT+TAB ALT + TAB

ALT+PAGE UP ALT + SIDAN UPP

Växlar mellan program från vänster till höger.

ALT+SHIFT+TAB ALT + SKIFT + TAB

ALT+PAGE DOWN ALT + SIDAN NED

Växlar mellan program från höger till vänster.

 

ALT+INSERT ALT + INSERT

Cyklar genom programmen i den ordning de startades.

Windows-tangent eller

CTRL+ESC CTRL + ESC

ALT+HOME ALT + HOME

Visar startmenyn.

ALT+SPACE BAR ALT + SPACE BAR

ALT+DELETE Alt + Delete

Visar systemmenyn.

ALT+PRINT SCREEN ALT + PRINT SCREEN

CTRL+ALT+MINUS SIGN (-) CTRL + ALT + MINUS SIGN (-)

Placerar en ögonblicksbild av det aktiva fönstret, inom klienten, på urklippet.

PRINT SCREENSKÄRMDUMP

CTRL+ALT+PLUS SIGN (+) CTRL + ALT + PLUS SIGN (+)

Placerar en ögonblicksbild av hela klientfönstret på utklippstavlan.

Se till att ni har senaste versionen av Microsoft Remote desktop installerade på er Mac, Minst version 10

  • Surfa till ert mindesktop.se
  • Logga in med er e-postadress och lösenord
  • Klicka på ikonen och ladda ner filen
  • I er mac, öppna microsoft remote desktop
  • Ta fram den nedladdade filen
  • Släpp den i microsoft remote desktop och logga in likt ovan.

Annars finns hjälp här