SMTP

CONSOLIDO SMTP RELAY, ANTISPAM OCH MX BACKUP MM

SMTP RELAY – Enkelt och säkert sätt att skicka epost från s.k multifunktions enheter.(Scanner/Skrivare mm)

ANTISPAM – Tar bort SPAM som skickas till er innan den kommer fram.

MX BACKUP – En backup för er domän om er mailserver för tillfället inte kan ta emot epost.