Support Office 365

Vanliga frågor

Frågor och svar angående Office 365

Det finns bra självstudiematerial för office 365 där ni kan lära er grunderna.
 
Dom hittar ni på utbildningscenter gör Office 365
 
Ni hittar login till Office 365 här
 
För att epost som skickas från en delad mailbox skall stanna i skickat i den delade mailboxen behöver man ändra följande.
(Som standard kommer epost som skickas från en delad mailbox flyttas till katalogen “Skickat” i den primära mailboxen och inte i den delade mailboxen)
1. Konfigurera Outlook i s.k cached mode
 
2. lägg till detta registervärde 
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Preferences]
“DelegateSentItemsStyle”=dword:00000001
 

3. Starta om Outlook

Mer information:
 
 
 
Du hittar informationen om du loggar in via webaccessen  ( https://outlook.office.com/owa/?path=/options/popandimap )
 
POP IMAP och SMTP inställningar
 
POP 
Server name: outlook.office365.com
Port: 995
Encryption method: TLS
 
IMAP
Server name: outlook.office365.com
Port: 993
Encryption method: TLS
 
SMTP
Server name: smtp.office365.com
Port: 587
Encryption method: STARTTLS
 
Du hittar Office installationen här
 

Ni når er epost via en webläsare här http://outlook.office365.com

För att lägga till en shared mailbox eller delad mailbox i in Iphone eller i ett s.k IMAP konto gör på föjande sätt.
 
IMAP:

server: outlook.office365.com

username: my-personal-mailbox@my-domain.com/shared-mailbox@my-domain.com

password: personal-password


SMTP:

server: smtp.office365.com

username: my-personal-mailbox@my-domain.com

password: personal-password
För att skicka från en sharedmailbox behöver ni ta fram “From” fältet i Outlook.
Ni hittar det under Options på meny, och då har ni möjlighet att välja från adress
 
 
Mer information
För att skicka SMTP (epost) från en s.k multifunktionsmaskin (skrivare/scanner mm) behöver du logga in med användarnamn och ditt lösenord.
 
Rekomendationer är att man har ett separat konto för detta, kontakta oss så hjälper vi er med detta.